Γενικά Αυτοί οι όροι της χρήσης («όροι της χρήσης») που εκτίθενται στο παρόν έγγραφο ισχύουν για την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της Vidavo, και για άλλες ιστοσελίδες (συλλογικά, «ιστοσελίδες»), που χρησιμοποιούνται, που χορηγούν άδεια ή που ελέγχονται από VIDAVO , υπό τον όρο ότι οι προαναφερθείς άλλες ιστοσελίδες έχουν λάβει την προγενέστερη και γραπτή άδεια από τη VIDAVO. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Με την είσοδό σας σε αυτή την Ιστοσελίδα, στο περιεχόμενό της και στις πληροφορίες που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων και οιωνδήποτε νέων στοιχείων, προσθηκών ή αναπροσαρμογών, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους όρους της χρήσης που παρατίθενται κατωτέρω. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε, ή να αφαιρέσουμε μέρος αυτών των όρων της χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους της χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας μετά από τυχόν τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης θα σημάνει ότι δέχεστε τις εν λόγων αλλαγές. Αυτή η Ιστοσελίδα προορίζεται προς χρήση από το ευρύ κοινό καθώς επίσης και τους παθολόγους, το σχετικό ιατρικό προσωπικό, τους ασθενείς, τις κλινικές, τους πελάτες της vidavo, τις θυγατρικές και τους μετόχους. Χορηγείτε στη VIDAVO και όλα τα άλλα πρόσωπα ή οντότητες που συμμετέχουν στη λειτουργία της Ιστοσελίδας το δικαίωμα να διαβιβάσουν, να ελέγξουν, να ανακτήσουν, να αποθηκεύσουν, και να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η VIDAVO δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιαδήποτε στοιχεία που υποβάλλετε σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή κακή χρήση από τρίτους των στοιχείων πού διαβιβάστηκαν ή παρελήφθησαν χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις η επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της αρχικής σελίδας μας. Περιορισμοί στη χρήση του υλικού Το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας (που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: το λογισμικό, το κείμενο, τα σχέδια, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα video clips, τον ήχος, τις ταινίες flash και macromedia) είναι ιδιοκτησία της VIDAVO ή τρίτων και προστατεύονται από τους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ, και άλλων χωρών («νόμοι πνευματικών δικαιωμάτων»). Σας χορηγείται η άδεια για προβολή και εκτύπωση υλικού από την Ιστοσελίδα για μη κερδοσκοπικό σκοπό ανάγνωσης και της διατήρησης πληροφοριών για αναφορά. Οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή, διανομή ή δημόσια προβολή, που περιλαμβάνει αλλά που δεν περιορίζεται στη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δίκτυο υπολογιστών, γενικά ή εν μέρει, είναι απαγορευμένη χωρίς τη σαφή προγενέστερη γραπτή άδεια της VIDAVO. Η VIDAVO διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και περιοδικά να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή περιεχόμενα της Ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής) ή να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει, προσωρινά ή μόνιμα οποιοδήποτε περιεχόμενο με ή χωρίς ειδοποίηση. Η VIDAVO διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και περιοδικά να τροποποιήσει οποιεσδήποτε προδιαγραφές προϊόντων ή/και υπηρεσιών, με ή χωρίς ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αναφορά που γίνεται από αυτήν την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που ανήκει στη VIDAVO σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν, διαδικασία, ή υπηρεσία (ή πάροχο τέτοιου προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας) εκτός από της VIDAVO, από το εμπορικό σήμα, σύνδεσμο (hyperlink), ή άλλο, δεν αποτελεί ή δεν υπονοεί επικύρωση, σύσταση, ή την εύνοια από τη VIDAVO. Είναι δική σας ευθύνη η αποδοχή οποιεσδήποτε πληροφορίας που παρέχεται από τη VIDAVO, τους συνεργάτες της ή άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ(LINKS) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ(OUTSIDE LINKS) Η VIDAVO δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα αποτελέσματα αναζήτησής σας θα είναι πλήρη ή ακριβή ή ότι οι συνδέσεις (links) που σχετίζονται με τα αποτελέσματα θα είναι ακριβείς ή ενεργές τη στιγμή της αναζήτησής σας. ’ρα αυτή η Ιστοσελίδα, ή οι αναζητήσεις που γίνονται μέσω αυτής, περιέχει συνδέσεις με εξωτερικές υπηρεσίες και πηγές, και δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο εκείνων των υπηρεσιών και πηγών. Η VIDAVO δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θεωρείται υπαίτια με οποιοδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τα τμήματα της Ιστοσελίδας της και δεν είναι αρμόδια για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις που περιλαμβάνονται σε αυτές τις ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται για την ακεραιότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου ή οποιουδήποτε δυσάρεστου ή ειδάλλως απαράδεκτου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε άλλες ιστοσελίδες. Εκτός αν έχετε μια γραπτή συμφωνία με τη VIDAVO που δηλώνει κάτι διαφορετικό, μπορείτε μόνο να παρέχετε έναν υπερσύνδεσμο της Ιστοσελίδας σε έναν άλλο ιστοχώρο, υπό τον όρο ότι (α) η εμφάνιση, η θέση και άλλες πτυχές της σύνδεσης (link) να μην είναι τέτοιες ώστε να ζημιώνουν ή προσβάλλουν τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα της VIDAVO, (β) η εμφάνιση, η θέση και άλλες πτυχές της σύνδεσης(link) να μην δημιουργήσουν την ψευδή εικόνα ότι μια οντότητα συνδέεται με ή χορηγείται από τη VIDAVO, (γ) η σύνδεση, όταν ενεργοποιείται από έναν χρήστη, πρέπει να φαίνεται σε πλήρη-οθόνη και όχι μέσα σε ένα «πλαίσιο» στον ιστοχώρο σύνδεσης, και (δ) η VIDAVO διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή της στη σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή αυτό κριθεί απαραίτητο. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Είναι η πολιτική μας να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα όλων των χρηστών. Επομένως, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Προστασίας Απορρήτου της Ιστοσελίδας, γενικά, δεν θα ελέγξουμε, δεν θα κοινοποιήσουμε, ή θα αποκαλύψουμε το περιεχόμενο των πληροφοριών ενός χρήστη εκτός αν απαιτείται κατά τη διάρκεια της κανονικής συντήρησης της ιστοσελίδας και των συστημάτων της VIDAVO ή εκτός αν απαιτείται από το νόμο ή εάν κριθεί ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου: (1) να συμμορφωθεί με το νόμο ή να συμμορφωθεί με τις νομικές διαδικασίες που αφορούν τη VIDAVO ή σχετική σε αυτή οντότητα (2) να προστατευθούν και να υπερασπιστούν τα νόμιμα επιχειρησιακά της συμφέροντα, τα δικαιώματα της ή των χρηστών της Ιστοσελίδα (3) να αποτελέσει πράξη σε επείγουσα περίπτωση για την προσωπική ασφάλεια των χρηστών μας ή του κοινού. Οι χρήστες θα παραμείνουν πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε μηνυμάτων ή/και άλλων πληροφοριών που θα υποβάλλουν στη VIDAVO. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Το λογότυπο VIDAVO αποτελεί εμπορικό σήμα της VIDAVO. Χωρίς προηγούμενη έγκριση της VIDAVO, συμφωνείτε να μην προβάλετε ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο, τα σήματα της VIDAVO. ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ από τη VIDAVO ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ή οποιοδήποτε στέλεχος, υπάλληλο, διευθυντή, ή πράκτορα αυτών δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ιατρική συμβουλή και δεν αντικαθιστούν την ιατρική συμβουλή από εξειδικευμένο ιατρό. Η VIDAVO δεν απαντά σε εξειδικευμένες ιατρικές ερωτήσεις η δεν παραπέμπει τους ανθρώπους σε έναν ιδιαίτερο ιατρό. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες της VIDAVO, θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη για το λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά στοιχεία του λογαριασμού σας εν γένει, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας κωδικού ή λογαριασμού. Συμφωνείτε (α) να ειδοποιείτε αμέσως τη VIDAVO για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, και (β) να βεβαιώνεστε ότι βγαίνετε εντελώς από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσης. Η VIDAVO δεν μπορεί και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με τα όσα αναφέρονται στους Όρους Χρήσης. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ: ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ". ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η VIDAVO ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η VIDAVO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ (i) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ii) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ, (iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ (V) ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Η ΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η VIDAVO ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΚΤΑΚΤΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η VIDAVO ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ, (iii) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, (iv) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή (v) ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.
10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών | ΤΘ 8109
57001, Θεσσαλονίκη | Κτίριο Δ, Balkan Center
Τ: 23210 47.47.62 | Φ: 23210 47.64.64
E: vidavo@vidavo.eu
vida24 Copyright vidavo
All RIghts Reserved