ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Η VIDAVO αντιμετωπίζει την ιδιωτικότητα σας πολύ σοβαρά. Συγκεντρώνει ορισμένους τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της, και σκοπός της είναι να βοηθήσει αυτούς τους χρήστες να καταλάβουν τους σχετικούς όρους με τη συλλογή και τη χρήση τέτοιων πληροφοριών. Αυτή η δήλωση προστασίας του απορρήτου εμπεριέχει πληροφορίες για το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε για τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας και για τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις παραγράφους αυτής της δήλωσης πολιτικής ιδιωτικότητας δεδομένου ότι περιγράφουν πλήρως τα προαναφερθέντα ζητήματα και δεδομένου ότι είναι όλα αδιάσπαστα μέρη των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας της VIDAVO . Η παροχή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα της VIDAVO βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και αποδοχή των Όρων Χρήσης και εν δυνάμει της συγκέντρωσης συγκεκριμένων πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των Ιστοσελίδων. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΜΕΣΩΣ ΠΑΤΗΣΤΕ Χ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Παρακαλώ σημειώστε ότι η VIDAVO μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας του απορρήτου κάποια στιγμή στο μέλλον, κατά τη κρίση της, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Για αυτό παρακαλούμε όπως ελέγχετε τους «Όρους Χρήσης» τακτικά για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Θα επιθυμούσαμε να σημειώσουμε ότι η VIDAVO δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου των ιστοσελίδων άλλων εταιρειών με τις οποίες μπορεί να συνδεθεί ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας της VIDAVO. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε σχετικά με τους χρήστες των ιστοσελίδων μας: Ανώνυμες πληροφορίες: Η VIDAVO μπορεί να συγκεντρώσει ανώνυμες (μη-ταυτοποιήσιμες) πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη VIDAVO ή και να κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τέτοιες ανώνυμες πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν περιοδικότητα χρήσης των ιστοσελίδων μας ή άλλες συγκεντρωτικές πληροφορίες. Η VIDAVO μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες σχετικές με το λειτουργικό σας σύστημα, την πρόσβαση και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο βάσει των οποίων εισέρχεστε στις ιστοσελίδες της. Αυτές οι πληροφορίες δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Γενικά, αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω των δεδομένων σχετικά με και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση (μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας τα στο φυλλομετρητή Ιστού – web browser), τις <διευθύνσεις IP>, ή άλλους αλφαριθμητικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν έναν υπολογιστή. Για την απομάκρυνση οποιασδήποτε αμφιβολίας, αυτά τα μέτρα δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ή τον προσδιορισμό οιουδήποτε μεμονωμένου χρήστη. Πληροφορίες χρήστη: Η VIDAVO μπορεί να συγκεντρώσει ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν τις υποβάλλει ο ίδιος ο χρήστης μέσα στην ιστοσελίδα της VIDAVO στις περιπτώσεις όπου υποβάλλει κάποιο μήνυμα προς την εταιρία. Οι πληροφορίες που εισάγονται μέσα στη ιστοσελίδα της VIDAVO επιτρέπουν στη VIDAVO να αποκριθεί έγκαιρα σε τυχόν ερωτήσεις σας, να προσδιορίσει καλύτερα τις ανάγκες σας, όπως επίσης και να διαμορφώσει μία καλύτερη άποψη για να ενδιαφέροντα σας, ώστε να τα λάβει υπόψη της κατά τη μελλοντική ανάπτυξη και βελτίωση της Ιστοσελίδας της . Οι πληροφορίες που συλλέγει η VIDAVO χρησιμοποιούνται για : Η VIDAVO μπορεί να εκτελέσει στατιστική ανάλυση όσον αφορά τη συμπεριφορά των χρηστών, με σκοπό τη μέτρηση του ενδιαφέροντος των χρηστών για τα διάφορα μέρη της Ιστοσελίδας της. Οι προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη δεν θα δοθούν σε κάποιον τρίτο, εκτός αν έχει δοθεί η έγκριση του χρήστη ή κάτω από ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως περιγράφονται από τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Ασφάλεια: Η VIDAVO θεωρεί την ασφάλεια ιδιαίτερα σημαντική Επομένως, προκειμένου να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει στην Ιστοσελίδα της . Παροχή πληροφοριών σε τρίτους: Η VIDAVO μπορεί να μοιραστεί τις πληροφορίες που συγκεντρώνει με άλλους συνεργάτες. Παρόλα αυτά, δεν αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες για οποιοδήποτε χρήστη σε τρίτους, εκτός αν έχει δοθεί η έγκριση του χρήστη ή κάτω από τις ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως περιγράφονται από τους Όρους Χρήσης. Υποβολή πληροφοριών στη VIDAVO: Εάν στέλνετε στη VIDAVO προσωπικά μηνύματα, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές, διαδικτυακές εφαρμογές, κ.λπ., ή εάν άλλοι χρήστες στέλνουν την προσωπική σας αλληλογραφία σχετικά με τις δραστηριότητες σας ή δημοσιευμένο υλικό για εσάς στην ιστοσελίδα της VIDAVO, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να συγκεντρωθούν σε ένα αρχείο. Παρακαλώ σημειώστε ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες γίνονται ιδιοκτησία της VIDAVO μόνο εφόσον υποβληθούν στη VIDAVO από τους χρήστες της Ιστοσελίδας της. Διορθώσεις και διαγραφές: Κατόπιν αιτήσεως του χρήστη, η VIDAVO μπορεί να διαγράψει τον χρήστη και τις προσωπικές του πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της ή να διορθώσει τις προσωπικές του πληροφορίες στη βάση δεδομένων, μετά από αίτημα του χρήστη, ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι ορθές. Πρακτικές προστασίας του απορρήτου τρίτων μερών: Παρακαλώ ενημερωθείτε ότι αυτή η πολιτική προστασίας του απορρήτου δεν καλύπτει τις πρακτικές που ασκούνται από άλλους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών, διαφημιστές άλλων ιστοσελίδων ή οποιουσδήποτε άλλου τρίτου που μπορεί να σχετίζεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της VIDAVO ή την ηλεκτρονική (online) παρουσία της. . Επομένως, οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών ενδέχεται να υπόκεινται στις διαφορετικές πρακτικές προστασίας του απορρήτου που ασκούνται από άλλους προμηθευτές, και η VIDAVO δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρακτικές που ασκούνται από οποιουσδήποτε άλλους τρίτους.
10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών | ΤΘ 8109
57001, Θεσσαλονίκη | Κτίριο Δ, Balkan Center
Τ: 23210 47.47.62 | Φ: 23210 47.64.64
E: vidavo@vidavo.eu
vida24 Copyright vidavo
All RIghts Reserved